Technologia RIA: bogate mo?liwo?ci rozwoju
7372 / 30 listopada, 2009

Rozwi?zania nale??ce do rodziny Rich Internet Applications (RIA) wcze?niej czy pó?niej pojawi? si? w wi?kszo?ci organizacji. Dzisiaj dominuj? g?ównie w portalach internetowych, ale coraz cz??ciej wykorzystywane s? te? w zastosowaniach biznesowych.

Technologia RIA: bogate możliwości rozwoju
7304 / 30 listopada, 2009

Rozwiązania należące do rodziny Rich Internet Applications (RIA) wcześniej czy później pojawią się w większości organizacji. Dzisiaj dominują głównie w portalach internetowych, ale coraz częściej wykorzystywane są też w zastosowaniach biznesowych.

BCS Polska wdroży system dla Euroterminalu w Sławkowie
Bez kategorii / 30 listopada, 2009

W ramach umowy z Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach firma BCS Polska wykona wdrożenie systemu do zarządzania pracą placem kontenerowym wraz z obsługą suwnicy w Oddziale CZH Euroterminal w Sławkowie.

Gartner: Software AG zyska dzi?ki IDS Scheer
7276 / 30 listopada, 2009

Firma Software AG posiada ju? ponad 90 proc. udzia?ów mniejszej spó?ki. Transakcja przej?cia udzia?ów IDS Scheer mo?e zosta? zako?czona jeszcze w tym roku. Wed?ug analityków firmy Gartner jej realizacja przyczyni si? do znacznego wzmocnienia pozycji rynkowej SAG.

Gartner: Software AG zyska dzięki IDS Scheer
7264 / 30 listopada, 2009

Firma Software AG posiada już ponad 90 proc. udziałów mniejszej spółki. Transakcja przejęcia udziałów IDS Scheer może zostać zakończona jeszcze w tym roku. Według analityków firmy Gartner jej realizacja przyczyni się do znacznego wzmocnienia pozycji rynkowej SAG.

Femtokomórki nie zdobywaj? rynku
7280 / 30 listopada, 2009

Analitycy zrewidowali prognozy dotycz?ce sprzeda?y femtokomórek na ?wiecie, w niektórych przypadkach nawet o 50 proc. Oczekiwania wobec operatorów okaza?y si? zbyt wygórowane, problemem w szerszej adaptacji tych urz?dze? na rynku jest tak?e ich cena, przekraczaj?ca 250 USD. Mimo nienajlepszych perspektyw grupa tajwa?skich producentów zobowi?za?a si? do wyprodukowania femtokomórek za mniej ni? 100 USD. Urz?dzenia maj? trafi? na rynek w II po?owie 2010 r.

Femtokomórki nie zdobywają rynku
Bez kategorii / 30 listopada, 2009

Analitycy zrewidowali prognozy dotyczące sprzedaży femtokomórek na świecie, w niektórych przypadkach nawet o 50 proc. Oczekiwania wobec operatorów okazały się zbyt wygórowane, problemem w szerszej adopcji tych urządzeń na rynku jest także ich cena, przekraczająca 250 USD. Mimo nienajlepszych perspektyw grupa tajwańskich producentów zobowiązała się do wyprodukowania femtokomórek za mniej niż 100 USD. Urządzenia mają trafić na rynek w II połowie 2010 r.

World Tech Update – odcinek 92 (wersja PL)
Bez kategorii / 30 listopada, 2009

World Tech Update to cykliczny program, w którym przedstawiamy najnowsze informacje ze świata technologii. W tym odcinku między innymi wystawa robotów w Japonii, nowy system opercyjny Google Chrome OS, prototyp elastycznego wyświetlacza oraz wiele więcej.

Gra Call of Duty zarobiła 3 mld dolarów
Bez kategorii / 30 listopada, 2009

Wpływy ze sprzedaży serii gier Call of Duty wyniosły już ponad 3 miliardy dolarów – poinformował wydawca, spółka Activision Blizzard.

Gra Call of Duty zarobiła 3 mld. dolarów
Bez kategorii / 30 listopada, 2009

Wpływy ze sprzedaży serii gier Call of Duty wyniosły już ponad 3 miliardy dolarów – poinformował wydawca, spółka Activision Blizzard.

Fujitsu i NetApp rozszerzaj? wspó?prac?
7288 / 30 listopada, 2009

Fujitsu i NetApp og?osi?y, ?e pog??biaj? globaln? wspó?prac?, w ramach której b?d? integrowa? swoje rozwi?zania, co ma zaowocowa? pojawieniem si? na rynku systemów pami?ci masowych szeregu nowych produktów oraz us?ug.

Fujitsu i NetApp rozszerzają współpracę
Bez kategorii / 30 listopada, 2009

Fujitsu i NetApp ogłosiły, że pogłębiają globalną współpracę, w ramach której będą integrować swoje rozwiązania, co ma zaowocować pojawieniem się na rynku systemów pamięci masowych szeregu nowych produktów oraz usług.

Bankier.pl sprzedaje książki
7224 / 30 listopada, 2009

w serwisie Bankier.pl rusza internetowa księgarnia, która oferuje czytelnikom ponad 600 tytułów z zakresu tematyki biznesowej.

Bankier.pl sprzedaje ksi??ki
Bez kategorii / 30 listopada, 2009

w serwisie Bankier.pl rusza internetowa ksi?garnia, która oferuje czytelnikom ponad 600 tytu?ów z zakresu tematyki biznesowej.

Asus Eee PC T91MT – netbook z obrotowym ekranem multi-touch
Bez kategorii / 30 listopada, 2009

Eee PC T91MT to nowy model netbooka tajwańskiej firmy Asustek. Urządzenie wyróżnia się wyświetlaczem zamontowanym na obrotowej stopce (dzięki czemu można z niego korzystać jak z tabletu). Ekran obsługuje technologię multi-touch.