22 firmy zap?ac? za naruszenie patentów zwi?zanych z aplikacjami WWW?

9 października, 2009

Kierownictwo ameryka?skiej firmy Eolas Technologies oskar?y?o 22 firmy o naruszenie dwóch patentów zwi?zanych z obs?ug? aplikacji internetowych m.in. przy wykorzystaniu kontrolek ActiveX i technologii AJAX. Do grona oskar?onych nale?? m.in. koncerny Google, Apple, Adobe, eBay, Amazon, Sun Microsystems i Texas Instruments. Co ciekawe, pozew grupowy wykracza poza firmy bran?y IT.

No Comments

Comments are closed.