Acer: licz? si? korzy?ci, a nie technologia

20 października, 2009

A konkretnie mówi?c, korzy?ci, jakie wynosi posiadacz komputera z jego u?ytkowania. Wg przedstawicieli Acera coraz mniej osób zwraca uwag? na dobór komputerowych podzespo?ów – wspó?czesny u?ytkownik jest bardziej zainteresowany oferowanymi przez PC mo?liwo?ciami. Zbigniew Feldo, Mobile Business Unit Manager w Acer Polska, mówi wprost: „Im ?atwiej i szybciej jeste?my w stanie wykona? dan? czynno?? na komputerze, tym lepiej”. Zgodnie z t? filozofi? Acer b?dzie koncentrowa? si? na tym, aby produkty firmy by?y bardziej przyjazne u?ytkownikowi i prostsze w obs?udze. Zapomnijcie o myszce, przysz?o?? to technologie dotykowe – zdaj? si? przekonywa? przedstawiciele Acer.

No Comments

Comments are closed.