Alarm deficytowy

Wrzesień 23, 2010

Jak wynika z raportu Firmy Doradczej KPMG „Meeting the Deficit Challenge. Strategies for Fiscal Sustainability“, w 2009 r. w gospodarkach krajów G7 stosunek deficytu budżetowego do PKB przekroczył średnio 10%, było to pięć razy więcej niż w 2007 roku. Stosunek wysokości długu publicznego do PKB w krajach G7 wyniósł średnio ponad 100%.


No Comments

Comments are closed.