Apple musi zrezygnowa? z Mighty Mouse

8 października, 2009

Zgodnie z decyzj? Urz?du Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych firma Apple b?dzie musia?a zmieni? nazw? swojej myszy komputerowej Mighty Mouse.

No Comments

Comments are closed.