Apple musi zrezygnować z Mighty Mouse

8 października, 2009

Zgodnie z decyzją Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych firma Apple będzie musiała zmienić nazwę swojej myszy komputerowej Mighty Mouse.

No Comments

Comments are closed.