Asseco Business Solutions: 15,13 mln zysku netto po trzech kwarta?ach

5 listopada, 2009

Tylko w trzecim kwartale firma wypracowa?a skonsolidowany zysk netto na poziomie 5,13 mln z? wobec 3,95 mln z? zysku rok wcze?niej. Do ko?ca wrze?nia br. firma zrealizowa?a lub zawar?a kontrakty planowane do realizacji w tym roku o ??cznej warto?ci 134,5 mln z?. Stanowi to 80 proc. ubieg?orocznej warto?ci sprzeda?y za ten okres.

No Comments

Comments are closed.