Asustek i IBM ko?cz? bitw? o patenty

7 października, 2009

Kierownictwo obu koncernów porozumia?o si? w sprawie mo?liwo?ci wzajemnego wykorzystywania opatentowanych rozwi?za? sprz?towych. Podpisana umowa ko?czy spór, który otar? si? m.in. o ameryka?ski wymiar sprawiedliwo?ci. Porozumienie ma by? równie? pocz?tkiem bli?szej wspó?pracy obu firm.

No Comments

Comments are closed.