ATM zbuduje infrastruktur? dla numeru alarmowego 112

Grudzień 29, 2009

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA za najkorzystniejsz? uzna?o ofert? ATM na budow? i wdro?enie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obs?ugi alarmowego numeru 112. Warto?? oferty zg?oszonej przez ATM to ponad 490 mln z?.

No Comments

Comments are closed.