Ballmer: Windows 7 to 450 z? oszcz?dno?ci od peceta rocznie

7 października, 2009

Steve Ballmer twierdzi, ?e przedsi?biorcy, którzy zdecyduj? si? zmieni? ?rodowisko pracy w swoich firmach na Windows 7, b?d? mogli dzi?ki temu zaoszcz?dzi? nawet 450 z?otych rocznie od ka?dego peceta z wspomnianym OS. CEO Microsoftu zapowiedzia? przy okazji nowe wydanie Windows Server 2008 i poda? kilka informacji o Exchange Server 2010.

No Comments

Comments are closed.