B?d? kolejne zwolnienia w Sun Microsystems

21 października, 2009

W obliczu przed?u?aj?cych si? procedur zwi?zanych z opiniowaniem planowanej fuzji Sun i Oracle w?adze mniejszego koncernu planuj? kolejne redukcje zwolnienia. W przysz?ym roku prac? ma straci? 3 tys. osób, czyli ok. 10 proc. wszystkich zatrudnionych w Sun Microsystems.

No Comments

Comments are closed.