BOŚ modernizuje system IT

16 października, 2009

Spółka Asseco Poland zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska umowy, których przedmiotem jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie nowego kompleksowego systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu def3000.

No Comments

Comments are closed.