Ciena zamierza przej?? dzia? Metro Ethernet Networks od Nortela

9 października, 2009

Ameryka?ski dostawca sprz?tu sieciowego do??czy? do grona firm, które zamierzaj? podzieli? mi?dzy sob? maj?tek bankrutuj?cego giganta z Kanady. Za przej?cie dzia?u wyspecjalizowanego w operatorskich rozwi?zaniach sieciowych koncern Ciena chce zap?aci? ok. 520 mln USD. Wst?pne porozumienie nie oznacza jednak, ?e z post?powania przetargowego wykluczone s? inne firmy.

No Comments

Comments are closed.