Cisco rozszerza inicjatyw? Connected Urban Development (CUD)

6 października, 2009

Celem programu realizowanego we wspó?pracy z organizacj? The Climate Group jest wspieranie miast na ca?ym ?wiecie we wdra?aniu nowatorskich rozwi?za? s?u??cych ekologii.

No Comments

Comments are closed.