Coraz wi?cej 50-latków korzysta z komórek

8 października, 2009

Ericsson Consumer Lab ustali?, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat do korzystania z telefonów komórkowych najbardziej przekona?y si? osoby powy?ej 50. roku ?ycia.

No Comments

Comments are closed.