Coraz wi?cej projektów B2B

4 listopada, 2009

Coraz wi?cej firm stara si? o dotacje na wdra?ania elektronicznego biznesu typu B2B. W ramach ostatniej w tym roku rundy aplikacyjnej do PARP wp?yn??o ponad 600 wniosków na ??czn? kwot? przekraczaj?c? 314 mln z?.

No Comments

Comments are closed.