CRM: kryzys romansu?

28 kwietnia, 2009

Firmy cechuje głęboka niewiara we wdrożenia CRM. To najszybciej zamrażane albo po prostu skreślane z planów finansowych projekty. Czy słusznie?

No Comments

Comments are closed.