Czwartkowy Przegl?d Prasy

8 października, 2009

Microsoft wprowadza na rynek Windows phone… Podgl?danie pracownika bez jego wiedzy b?dzie bezprawne… Studenci informatyki dostali sprz?t i pieni?dze od HP… Microsoft kontra Unia Europejska. Osi?gni?to porozumienie…Nie ma wspó?pracy polskich uczelni technicznych z biznesem informatycznym… USA: ponad po?owa firm zabrania Facebooka i Twittera… Kindle wchodzi na polski rynek…

No Comments

Comments are closed.