Dell nadal oszcz?dza i zamyka fabryk? w Stanach

8 października, 2009

Kierownictwo koncernu zapowiada kontynuacj? programu oszcz?dno?ciowego. W przysz?ym roku zako?czy dzia?alno?? zak?ad produkcyjny koncernu Dell w ameryka?skim Winston-Salem.

No Comments

Comments are closed.