e-Government po polsku

Wrzesień 7, 2010

Dyskusja nad Agendą Cyfrową skoncentrowała się w Polsce praktycznie na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu. Przeszliśmy za to do porządku dziennego nad tym, że Komisja Europejska planuje, iż do 2015 r. ponad 50% obywateli UE będzie korzystać z e-usług administracji.


No Comments

Comments are closed.