EIU: zarządzanie wiedzą i współpraca na pierwszym planie

22 kwietnia, 2009

Z badań Economist Intelligence Unit wynika, że elastyczność organizacyjna ma dziś kluczowe znaczenie dla skutecznego prowadzenia działalności biznesowej, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej. Ponad 80% respondentów badania uważa zarządzanie wiedzą i współpracę za kluczowe czynniki stymulujące wzrost produktywności i wydajności oraz przyspieszające wprowadzanie innowacji.

No Comments

Comments are closed.