Google: lepsze przychody w 3 kwartale

16 października, 2009

W 3 kartele 2009 r. Google zwiększyło zarówno swój przychód jak i zysk. CEO Google opisał wyniki finansowe jako „silne” i wykraczające poza oczekiwania Wall Street.

No Comments

Comments are closed.