Google: reklama porównuj?ca

30 października, 2009

Wyszukiwarkowy gigant wprowadza now? form? reklamow?, który jednocze?nie ma by? dla u?ytkowników narz?dziem umo?liwiaj?cym wybranie najlepszej oferty reklamodawcy.

No Comments

Comments are closed.