Grupa Sygnity: system bankowo?ci korporacyjnej dla BZWBK

7 października, 2009

Spó?ka Projekty Bankowe Polsoft, nale??ca do Grupy Sygnity, zawar?a z Bankiem Zachodnim WBK umow? na budow? systemu bankowo?ci korporacyjnej. Zostanie zbudowany w oparciu o technologi? Google Web Toolkit (GWT).

No Comments

Comments are closed.