IDC: W bran?y IT niepr?dko b?dzie tak dobrze jak przed kryzysem

8 października, 2009

Najwy?sza, realistyczna prognoza IDC zak?ada dynamik? globalnego wzrostu wydatków na IT na poziomie 2 proc. rocznie. Kilkukrotnie szybciej rosn? natomiast oczekiwania biznesu wzgl?dem IT.

No Comments

Comments are closed.