Idea, która staje si? biznesem

3 listopada, 2009

Polska musi rozwija? e-gospodark?. Maj? jej w tym pomóc dotowane z funduszy unijnych projekty biznesów internetowych. O czym nale?y pami?ta? przygotowuj?c projekt takiego biznesu?

No Comments

Comments are closed.