Ile gazu wytwarza IT?

24 kwietnia, 2009

Według raportu Gartnera IT odpowiada za 2% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Z kolei z raportu opublikowanego w październiku ub. roku w McKinsey Quaterly wynika, że udział przemysłu IT – producentów sprzętu i branży intensywnie wykorzystujących IT – w łącznej emisji gazów cieplarnianych wzrośnie do 2020 r. do poziomu 3%.

No Comments

Comments are closed.