Infosys BPO kupi firm? McCamish Systems

Grudzień 16, 2009

Indyjski dostawca us?ug z zakresu outsourcingu procesów biznesowych zamierza kupi? wyspecjalizowan? w us?ugach zarz?dzania procesami IT ameryka?sk? firm? McCamish Systems. Warto?? transakcji to 58 milionów dolarów.

No Comments

Comments are closed.