Infovide-Matrix doradza PGNiG w zakresie zarz?dzania projektami

3 listopada, 2009

Konsultanci Infovide-Matrix przeprowadzili analiz? stosowanych w Departamencie Informatyki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa metodyk zarz?dzania projektami. W ramach projektu doradczego stworzono równie? mechanizmy maj?ce na celu usprawnienie dzia?alno?ci projektowej w firmie. Warto?ci kontraktu nie ujawniono.

No Comments

Comments are closed.