Jak blokowa? i filtrowa? polski Internet?

4 listopada, 2009

Opracowanie systemowego rozwi?zania do filtracji i blokowania internetowych tre?ci staje si? jednym z wyzwa? dla ?rodowiska ekspertów ds. bezpiecze?stwa.

No Comments

Comments are closed.