Jak dojrza?e s? polskie organizacje w relacjach IT-biznes?

6 listopada, 2009

Serwis PROCESOWCY.PL, po?wi?cony tematyce zarz?dzania procesami biznesowymi, prowadzi badanie którego celem jest weryfikacja dojrza?o?ci procesowej polskich organizacji. Efektem badania ma by? raport ekspercki pokazuj?cy jak? rol? w relacjach IT-biznes ma w polskich organizacjach zarz?dzanie procesami biznesowymi i na jakim jest poziomie.

No Comments

Comments are closed.