Jak sprzedawa?, to na ca?ego!

25 października, 2009

Wiele produktów mo?na i trzeba dystrybuowa? bezpo?rednio w terenie, z dala od siedziby firmy lub macierzystego sklepu. Je?li profil twojej dzia?alno?ci gospodarczej nie wyklucza takiego modelu, nie czekaj, a? konkurencja ci? wyprzedzi. Logistyka nie stanowi ju? problemu.

No Comments

Comments are closed.