Internet Group: w ciągu 1,5 roku zmniejszymy zadłużenie o 70%
10036 / 20 lutego, 2010

Program uzdrowienia finansów spółki, dzięki któremu Grupa w ciągu 1,5 roku planuje zmniejszyć swoje zadłużenie o 70% został pozytywnie zaopiniowany przez nową Radę Nadzorczą Internet Group SA. Złożono wniosek w sprawie stanu upadłości układowej CR Media, a rózwój operacyjny IG opierać się ma przede wszystkim na platformach: call center oraz Media on-line.