Dynamiczny rynek, dynamiczne usługi
10236 / Marzec 2, 2010

Dziś w biznesie wszystko musi być bardziej zwinne, elastyczne i optymalne kosztowo. O ile naciski na efektywność ekonomiczną towarzyszą usługom outsourcingu od zawsze, to ostatnio na sile przybierają oczekiwania rynku związane z możliwością płynnej zmiany zakresu kontraktu outsourcingowego.