Nowy pion Qumak-Sekom
10252 / 2 marca, 2010

Spółka pracuje nad utworzeniem czwartego – obok aplikacji biznesowych, integracji oraz technologii inteligentnego budynku – pionu w strukturze, Front Line. Przejmie on obowiązki serwisowe pionów integracji i aplikacji biznesowych, które zostaną połączone i wzmocnione będzie obsługiwał obecnych i nowych klientów.