Instrukcja obsługi informatyka
10264 / 2 marca, 2010

Brak porozumienia pomiędzy informatykami a resztą świata jest faktem niekwestionowanym, różnie są oceniane przyczyny takiego stanu rzeczy. Z ust użytkowników słyszymy, że informatycy są nieprzystępni, aroganccy i nie rozumieją „zwykłych ludzi”. Z ust informatyków – że użytkownicy są niedouczeni, nieprecyzyjni, kapryśni. Wylano morze atramentu (tonera) na temat jak informatycy powinni zrozumieć swoich odbiorców, a nikt nigdy nie pisał, jak odbiorcy powinni zrozumieć informatyków.