Czas na zmiany
10420 / 8 marca, 2010

Na efektywność działania IT w sektorze finansowym wpływa wiele czynników. Warto jej się przyjrzeć bliżej, bo znakomicie pokazuje kondycję sektora bankowego w danym kraju i sytuację konkurencyjną oraz możliwości rozwoju na poszczególnych rynkach. W przypadku polskich banków konkluzja jest prosta: należy zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów IT.