Apple kupił prawa do nazwy iPad
10820 / 30 marca, 2010

Z dokumentu wydanego przez amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych wynika, że na dwa tygodnie przed premierą nowego tabletu firma Fujitsu przekazała prawa do marki „iPad” amerykańskiemu producentowi.