Odległe rżenie konia
10840 / Marzec 30, 2010

Pod koniec XIX wieku przewidywano, że dalszy wzrost ludności oraz jej mobilności doprowadzą do kryzysu: owsem dla koni trzeba będzie obsiać każdy skrawek ziemi, włącznie z Paryżem.