Zgodnie z przeznaczeniem
10956 / Kwiecień 13, 2010

Przyjęcie, że korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS wkracza w sferę chronioną prawami autorskimi nie oznacza, że konieczne jest uzyskanie licencji.