Tylko do przetwarzania
11220 / 20 kwietnia, 2010

Z chwilą utraty uprawnienia do przetwarzania danych osobowych przedsiębiorca powinien usunąć je także z kopii zapasowej. Rozstrzygnięcie o ile uzasadnione prawniczo, o tyle trudne do stosowania w praktyce.