Jedna trzecia funkcji systemów ERP jest niepotrzebna?
1128 / Maj 19, 2009

Z analiz firmy Accenture wynika, że zdecydowana większość organizacji nie wykorzystuje więcej niż dwóch na trzy funkcjonalności posiadanego systemu ERP. Dwie piąte firm nie ma również żadnych systemów wymiany informacji z partnerami handlowymi.