HP nadrabia dystans do Cisco
11388 / 27 kwietnia, 2010

Dzięki przejęciu 3Com i technologii tej firmy chce odebrać liderowi rynku sieciowego klientów. Sam rezygnuje z rozwiązań Cisco stosowanych na własne potrzeby. Dodatkowo konkurent HP ma problemy z dostawami sprzętu. Co to oznacza dla klientów? Z jaką ofertą HP-3Com wychodzi do nich?