Utrata miejsc pracy przez neutralność technologiczną
11416 / Kwiecień 27, 2010

Przyjęcie przez amerykańską Federalną Komisję Łączności zasad neutralności technologicznej spowoduje utratę ponad 340 tys. miejsc pracy w ciągu 10 lat w branży związanej z szerokopasmowym dostępem do Internetu.