Wypominki
12060 / Czerwiec 1, 2010

Wiele dyskusji już było i jeszcze będzie na temat związku między odebranym wykształceniem a wykonywanym zawodem. O ile lekarze, farmaceuci i prawnicy mają temat załatwiony, o tyle do informatyki, podobnie jak do polityki pchają się wszyscy chętni bez względu na to, gdzie magistra zdobywali, jeśli w ogóle zdobywali. Zastanawiające, że żaden informatyk z wykształcenia nie wykonuje pracy polonisty lub biologa. Niestety, bez wzajemności.