Podejście od złej strony
12332 / Czerwiec 15, 2010

„Polska ma zarówno zdolnych studentów i naukowców, jak i rzutkich przedsiębiorców” – trafnie zauważa Dorota Konowrocka w artykule w Computerworld 22/2010. Mimo tego, poziom innowacyjności w Polsce jest nadal niski, a w zbadanym przez PARP środowisku naukowym tylko 6% zainteresowanych planuje otworzyć własną firmę.