Włóczęga za systemem
12388 / 15 czerwca, 2010

Podczas migracji dane ulegają zniekształceniu zazwyczaj nie z powodów technicznych, ale z braku zachowania powiązań logicznych między nimi, czyli zagubienia lub zniekształcenia informacji na poziomie metadanych.