Dotacje unijne na e-biznes wg nowych zasad
12772 / 8 lipca, 2010

O zdobyciu dofinansowania w ramach POIG Działanie 8.1 decydować będzie nie kolejność zgłoszeń ale jakość projektu. Do podziału jest 300 mln zł, a wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 proc. całej inwestycji.