TP operatorem sieci WAN dla ZUS
12920 / Lipiec 19, 2010

Telekomunikacja będzie operatorem rozległej sieci transmisji danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wartość trzyletniego kontraktu wynosi 31,6 mln zł brutto.