Regiony innowacji regionami rozwoju
16240 / Styczeń 11, 2011

Innowacje to priorytet rozwojowy Unii Europejskiej. Zasadnicze znaczenie dla ich realizacji będzie miało wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Program „Unia Innowacji” jest komplementarny do Agendy Cyfrowej.